Delftologie

  een tijdreis naar de toekomst

Afvalwaterzuivering in Delft, locatie Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder
Op 19 mei waren we te gast op een bijzondere plek. Na een introductie met waterweetjes en een smaakproef, bleek: het verschil tussen kraanwater en gebotteld waterproeven we bijna allemaal, de verschillen tussen het gebottelde water blijken subtieler. Henk Ketelaars (Evides) begon zijn presentatie bij wat we eeuwen geleden dronken en welke ziektes dat met zich meebracht. Boeiend lichtte hij toe hoe we in de loop der tijd de kwaliteit van drinkwater hebben verbeterd. Boris Neefjes (AWZI Harnaschpolder) vertelde ons over afvalwaterzuivering in Delft en omgeving.

Rondleiding
In twee groepen kregen we een rondleiding door de AWZI (o.l.v. Boris Neefjes en o.l.v. Oscar Helsen (Hoogheemraadschap van Delfland).
De rondwandeling maakte een enorme indruk, wat is er allemaal wel niet nodig voor de zuivering van ons afvalwater?! Het is van vitaal belang voor ons allemaal, nu en in de toekomst. In een paneldiscussie bespraken we toekomstige waterontwikkelingen. Tot slot kregen we met dank aan Rob Kreutz (Evides) een ‘douche-bewustmaker’ mee.   

 


Programma van de middag
12.30 – 13.00 uur   inloop, koffie/thee

13.00 – 13.10 uur   welkom en introductie door Johan van Reenen
13.10 – 13.20 uur   smaakmaker door Hannah Kruijff en Didy Huysse
13.20 – 14.00 uur   geschiedenis van de drinkwatervoorziening

                               in Delft door Henk Ketelaars (Manager Drinking

                               Water Technology & Source Protection Evides)
14.00 – 14.30 uur  een introductie van de afvalwaterzuivering door

                               Boris Neefjes (Directeur AWZI Harnaschpolder)
14.30 – 14.45 uur   pauze
14.45 – 15.30 uur   excursie o.l.v. Boris Neefjes en Oscar Helsen
                               (coördinator Energie, Hoogheemraadschap van

                               Delfland)
15.30 – 16.00 uur   paneldiscussie over toekomstige ontwikkelingen
16.30 – 16.30 uur   nabespreken en afronding

UA-120956025-1