Delftologie

  een tijdreis naar de toekomst

De stad Delft, locatie Stadhuis Delft
Op 16 juni organiseerden we deze bijeenkomst midden in het centrum van Delft. Edith Bijleveld-van der Hoeven (oud-directeur Spoorzone Delft) nam ons mee in de stedenbouwkundige ontwikkelingen en nieuw verrezen wijken die Delft hebben gemaakt tot de stad die het nu is. Ook lichtte zij de ontwikkelingen in de Spoorzone toe. Delftse initiatieven ter verbetering van stad Delft kwamen aan bod en Arthur Sedee deed een pitch om via www.voorjebuurt.nl mee te denken en te doen voor de ontwikkeling van Delftologie.

De rondwandeling door het Spoorzonegebied o.l.v. Judith Dekker (Nieuw Delft/Spoorzone Delft) waar we bij een aantal plekken stilstonden, werd zeer goed gewaardeerd. En via een kahoot en inleiding doordrongen Tjerron Boxem (Hoogheemraadschap van Delfland) en Joren Zwaan (gemeente Delft) ons van de noodzaak dat ook Delft klimaat-adaptieve maatregelen zal moeten nemen gezien de klimaatverandering en toenemende hittestress in steden. De vlotte en informatieve duo-presentatie van beide inleiders gaf inzicht in aan welke maatregelen wordt en kan worden gedacht.

Benieuwd naar de eerste ervaringen met de Delftologie-bijeenkomsten besloten we deze bijeenkomst met een enquête én met een zomergroet. Na de vakantie pakken we de draad weer op.

Programma van de middag

12.30 – 13.00 uur   inloop, koffie/thee
13.00 – 13.10 uur   welkom en introductie door Kees Kruijff
13.10 – 13.55 uur   De ontwikkeling van Delft door Edith Bijleveld-

                               van der Hoeven
13.55 – 14.10 uur   Delftse initiatieven en een Delftologie-pitch
14.10 – 14.25uur    pauze
14.25 – 15.10 uur   excursie door een deel van het Spoorzonegebied 

                               o.l.v. Judith Dekker (Communicatieadviseur Nieuw

                               Delft/Spoorzone Delft)

15.10 – 15.25 uur   Kahoot door Tjerron Boxem (Community manager

                               klimaatadaptatie - Senior beleidsadviseur

                               Hoogheemraadschap van Delfland)
15.25 – 16.10 uur   Klimaatadaptatie door Tjerron Boxem en Joren

                               Zwaan (Beleidsadviseur Ruimte &
                               Economie Gemeente Delft)
16.10 – 16.30 uur   evaluatie (enquête) en afronding

UA-120956025-1