proefles 10 februari 2018

10 februari 2018:  Proefles over afval druk bezocht en goed gewaardeerd


Naar de proefles Delftologie op 10 februari 2018 in het Prinsenkwartier aan het Agathaplein, kwamen 29 zeer betrokken en geïnteresseerde deelnemers. Ons doel van de proefles was in contact  komen met betrokken Delftenaren, hen een beeld geven van wat we met Delftologie beogen en mensen te inspireren mee te doen met de cursus. In die missie zijn we geslaagd. Veel van de aanwezigen schreven zich in voor de cursus, waardoor we voor 2018 nu al  vol zitten.


Afval toen, nu en straks
In de proefles maakten de deelnemers in tweetallen kennis met elkaar. Hierdoor en door veel geanimeerde gesprekken in de pauzes en tijdens de afvalwandeling ontstond al iets van de beoogde ‘community’. De sprekers gingen in op hoe Delft omging en -gaat met afvalstoffen toen, nu en straks. Verschillende Delftse afvalinitiatieven werden toegelicht en de wormen van Buurtcompost kregen een gloedvol betoog: straks staan er in de nieuwe Delftse wijk Schoemaker Plantage wormenhotels van Delfts Eco-board waarin GFE omgezet wordt in kwaliteitscompost.


Afvalwandeling
Tijdens een korte afvalwandeling maakten de deelnemers met een zwerfafvalgrijper en verzamelzak een rondje door de Delftse binnenstad. Zij ruimden zwerfafval op en kregen zo oog voor wat zwerfafval doet met de openbare ruimte.  In een circulaire economie hebben afvalstromen waarde en zijn het grondstoffen voor nieuwe toepassingen. Dat is de nabije toekomst, ook in Delft. Verschillende inspirerende projecten werden toegelicht.

Positieve waardering
De middag werd besloten met een evaluatie van de proefles. De deelnemers waren positief en kwamen met waardevolle suggesties voor het vervolg. Wij kijken met een heel goed gevoel terug op de proefles.


Delftologie en de proefles kregen ook ruime aandacht in de media, de Delftse Post, Delft op Zondag, het AD streekeditie Delft en stadsradio Delft berichten erover. 

 

Hieronder staat het programma van de proefles. De andere modules zullen ook ongeveer deze opzet hebben.


12:30 - 13:00 uur      Inloop, koffie, thee

13;00 - 13:15 uur      Welkom, introductie en kennismaken                 Gespreksleiding: Didy Huysse en Arthur Hilgersom

13:15 - 14:00 uur      Ontwikkelingsgeschiedenis : "Afval in Delft"       Kees Kruijff

14:00 - 14:15 uur      Pauze, tijd voor ontmoetingen  

14:15 - 14:20 uur      Wat kun je in Delft al doen met afval                   Johan van Reenen

14:20 - 14:30 uur      Pitch over "buurtcompost"                                   Tanja Dekker, Botanische Tuin en Arie van Ziel, St. Buurtcompost 

14:30 - 15:15 uur      Van afval naar grondstof                                      Fabiënne Mantes

15:15 - 16:00 uur      Afvalwandeling                                                     Arthur Hilgersom

16:00 - 16:30 uur      Evaluatie, discussie, vooruitblik

UA-120956025-1