Delftologie

  een tijdreis naar de toekomst

Flora en fauna in Delft, locatie Buytendelft Delftse Hout
Op 14 april begon de bijeenkomst met een leuke kahoot-quiz die teruggreep op de highlights uit de eerdere bijeenkomst. Diny Tubbing (gemeente Delft) nam ons vervolgens mee in de historie van flora en fauna in Delft. Zij behandelde o.a. welke dieren er voorkwamen, hoe de Jachtwet invloed had en hoe de Delftse Hout is ontstaan.
In ‘postcodegroepjes’ deden we een verkenning van natuur in de eigen woonomgeving. Daarop aansluitend gingen we met een ‘bomenpaspoort’ naar buiten. Lekker een frisse neus halen en met aandacht kijken naar wat je buiten ziet. Interessante Delftse natuurinitiatieven en een toelichting op Tiny Forests volgden. En tot slot het vervolg van de interessante presentatie van Diny Tubbing met focus op de huidige en toekomstige natuur in Delft. 


Programma van de middag

12.30 – 13.00 uur         inloop, koffie/thee
13.00 – 13.30 uur         welkom, introductie en kahootquiz door Arthur Hilgersom
13.30 – 14.15 uur         natuur in Delft deel I door Diny Tubbing (Senior beleidsadviseur ecologie en groen & Stadsecoloog gemeente Delft)
14.15 – 15.15 uur         in groepjes het bos in (inclusief pauze)
15.15 – 15.30 uur         Delftse natuur-initiatieven en pitch Tiny Forests
15.30 – 16.15 uur         natuur in Delft deel II door Diny Tubbing (Senior beleidsadviseur ecologie en groen & Stadsecoloog gemeente Delft)
16.15 – 16.30 uur         nabespreken, vooruitblik en afronding


UA-120956025-1