Delftologie

  een tijdreis naar de toekomst

Delftologie bestaat uit tien bijeenkomsten die op zaterdagmiddag plaatsvinden, van 13.00 tot 17.00 uur. Elke bijeenkomst behandelt een aspect van de stedelijke samenleving: bijv. vervoer, milieu, natuur. De inleiders zijn deskundig op hun vakgebied. De bijeenkomsten vinden om de vier weken plaats. Iedere bijeenkomst begint bij de verworvenheden van het verleden, kijkt waar we nu staan en gaat actief aan de slag met de toekomst. De modules en kwartaalbijeenkomsten in 2019 staan vermeld in onderstaande tabel.

 

Ingrediënten van de bijeenkomsten:  

1. Kennis uit het verleden en heden & inspirerende voorbeelden en projecten

2. Relevantie en interpretatie van deze kennis als basis voor de toekomst

3. Ontmoeting, uitwisseling en inspiratie

4. Per onderwerp een werkbezoek en/of excursie


Voor wie? We richten ons op Delftse burgers en mikken op een breed publiek van geïnteresseerde volwassenen. Voorkennis is niet vereist.

Data en thema's in 2019

 Datum

 Thema
 Titel
 16 februari 2019 
  Kennismaking en toelichting op de cyclus, historie van Delft
 16 maart 2019 
 Natuur
  Van natuur als noodzaak via natuurbeleving naar één met de natuur
 30 maart 2019
  Geschiedenis van het bouw-ambacht
  6 april 2019 
  Over grachtwater, afvalwater, leidingwater 
 18 mei 2019
 Stad Delft
  Van VOC-stad naar duurzame stad en verder
 22 juni 2019 
 Energie  
  Van stellingmolens naar duurzame energie
14 september 2019
 Kwartaalbijeenkomst
  'Een andere kijk op Delft' stadswandeling o.l.v. Jan Tromp
 21 september 2019 
 Gezondheid
  Op weg naar een genezende omgeving
 5 oktober 2019
  Afval
  Van afval naar grondstof
 19 oktober 2019
  Kwartaalbijeenkomst
  Voedselverspilling de wereld uit
 2 november 2019
  Vervoer
  Van trekschuit naar nieuwe mobiliteit
 30 november 2019
  Ondernemen 
  Naar schoner produceren en consumeren
 14 december 2019
  Kwartaalbijeenkomst
  Cultuurklimaat in Delft
  10 januari 2020
  Slotbijeenkomst
  Netwerkbijeenkomst, uitreiking certificaten
UA-120956025-1