Delftologie

  een tijdreis naar de toekomst

Delftologie bestaat uit tien bijeenkomsten die op zaterdagmiddag plaatsvinden, van 13.00 tot 17.00 uur. Elke bijeenkomst behandelt een aspect van de stedelijke samenleving: bijv. vervoer, milieu, natuur. De inleiders zijn deskundig op hun vakgebied. De bijeenkomsten vinden om de vier weken plaats. Iedere bijeenkomst begint bij de verworvenheden van het verleden, kijkt waar we nu staan en gaat actief aan de slag met de toekomst. Kijk hier voor modules en kwartaalbijeenkomsten in 2019.

 

Ingrediënten van de bijeenkomsten:  

1. Kennis uit het verleden en heden & inspirerende voorbeelden en projecten

2. Relevantie en interpretatie van deze kennis als basis voor de toekomst

3. Ontmoeting, uitwisseling en inspiratie

4. Per onderwerp een werkbezoek en/of excursie


Voor wie? We richten ons op Delftse burgers en mikken op een breed publiek van geïnteresseerde volwassenen. Voorkennis is niet vereist.

Data en thema's in 2019

 Datum

 Thema
 Titel
 16 februari 2019 
 Startbijeenkomst cursus  
  Kennismaking en toelichting op de cyclus, historie van Delft
 16 maart 2019 
 Natuur
  Van natuur als noodzaak via natuurbeleving naar één met de natuur
 6 april 2019 
 Water 
  Grachtwater, afvalwater, leidingwater 
 18 mei 2019
 Stad Delft 
  Van VOC-stad naar duurzame stad naar ...
 22 juni 2019 
 Energie  
  Van stellingmolens naar windmolens ...
 21 september 2019 
 Gezondheid 
  De genezende omgeving
 5 oktober 2019 
 Afval 
  Van verspilling naar circulaire economie
 2 november
 Vervoer 
  Van trekschuit via elektrisch rijden naar .. ...
 30 november 2019 
 Ondernemen 
  Van industrie en handel, naar schoner produceren en consumeren, naar ...
 10 januari 2020
 Netwerkbijeenkomst
  Toetreding tot de Delftologen-club
UA-120956025-1