Cyclus 2018

Delftologie bestaat uit tien bijeenkomsten (“werkateliers”) die op zaterdagmiddag plaatsvinden, van 13.00 tot 17.00 uur (onder voorbehoud). Elke bijeenkomst behandelt een aspect van de stedelijke samenleving: bijv. vervoer, milieu, natuur. De inleiders zijn deskundig op hun vakgebied. De bijeenkomsten vinden om de drie weken plaats. Iedere bijeenkomst begint bij de verworvenheden van het verleden, kijkt waar we nu staan en gaat actief aan de slag met de toekomst.

 

Ingrediënten van de bijeenkomsten:  

1. Kennis uit het verleden en heden & inspirerende voorbeelden en projecten

2. Relevantie en interpretatie van deze kennis als basis voor de toekomst

3. Ontmoeting, uitwisseling en inspiratie

4. Per onderwerp een werkbezoek en/of excursie


Voor wie?

We richten ons op Delftse burgers en mikken op een breed publiek van geïnteresseerde volwassenen. Voorkennis is niet vereist.


Data en thema's in 2018

NB.: De cyclus Delftologie is in 2018 is volgeboekt. Bij voldoende belangstelling wordt in maart 2019 een nieuwe cyclus gegeven. Meld je aan voor de wachtlijst 2019 !

 Datum

 Thema
 Titel
 (10 februari 2018
 Afval als grondstof voor groei
  Pilot, oftewel een 'proefles' (zie onder de knop 'Modules'))
 (17 maart 2018
 Startbijeenkomst  cursus
  Kennismaking en toelichting op de cyclus)
 (14 april 2018
 Natuur
  Van natuur als noodzaak via natuur beleving naar één met de natuur )
 (19 mei 2018
 Water
  Van grachtwater via leidingwater naar ....)
 (16 juni 2018
 Stad Delft 
  Van VOC-stad naar duurzame stad naar ...)
 (8 september 2018
 Energie
  Van stellingmolen via windmolen naar ...)
 6 oktober 2018
 Gezondheid
  Van ziekte als onheil via gezondheidszorg naar een genezende omgeving
 3 november 2018
 Ondernemen
  Van industrie en handel, naar schoner produceren en consumeren, naar ...
 24 november 2018
 Vervoer
  Van trekschuit via elektrisch rijden naar ...
 26 januari 2019
 Netwerkbijeenkomst
  Toetreding tot de Delftologen-club
UA-120956025-1