Delftologie

  een tijdreis naar de toekomst

Afval  Energie  -  Geschiedenis  -  Gezondheid  Natuur  -  Ondernemen Stad Delft  -  Vervoer Netwerken

....... met kennis van de geschiedenis bouwen aan de toekomst ......

Ook Delftoloog worden?
Themabijeenkomsten

Delftologie
Delft is een stad met veel historie. Maar Delft is ook een stad waar geschiedenis gemaakt wordt. “Delftologie” koppelt de kennis over het verleden
aan een actieve invulling van de toekomst van de stad. Delftologie wil burgers van Delft zicht geven op een duurzame toekomst. En vooral ook op wat zij daar, samen met anderen, zelf aan kunnen bijdragen. De basis daarvoor ligt in het rijke verleden van Delft.


Delftologie richt zich op Delft, maar steeds met een blik op de wereld, het wereldburgerschap in Delft. Vanuit het rijke Delftse verleden kijken naar de toekomst. Delft als historische stad van kennis en techniek als vertrekpunt om die kennis met elkaar te delen en te inspireren en deze toe te passen.


Je wortels kennen en met die kennis bouwen aan de toekomst, dat gaan we doen. Net als de wereld goed nalaten voor de generaties die na ons komen. Om de ambities voor duurzaamheid te bereiken zijn door de gemeente, maar ook door betrokken partijen en op nationaal en Europees niveau duurzaamheidsdoelen opgesteld.

Zo wil de gemeente Delft in 2050 energieneutraal zijn, maar misschien wil je dat zelf al veel eerder bereiken. En hoe denken de waterschappen daarover en wat kunnen lokale voedselproducenten bijdragen. Wereldwijd gelden de Duurzame Ontwikkelings Doelen. Delftologen willen hieraan bijdragen en iets doen om het bereiken van deze doelen dichterbij te brengen.

Delftoloog worden doen we samen, doe je ook mee?
Je wordt Delftoloog als je de tien bijeenkomsten volgt (negen dagdelen plus slotbijeenkomst). Per thema wordt kennis aangeboden op zowel het gebied van de Delftse geschiedenis als op gebied van toekomstige ontwikkelingen. Belangrijk is ook dat deelnemers zelf aan de slag kunnen met hun opgedane kennis.


Tijdens de reeks vinden ook werkbezoeken plaats aan bedrijven en instellingen die concreet iets doen aan verduurzaming. Deelnemers die acht van de negen dagen hebben bijgewoond, krijgen een certificaat als 'Delftoloog'. We sluiten af met een inspirerende netwerkbijeenkomst met een zeepkist om te melden wat je kwijt wilt. 


Na afronden krijgen alle deelnemers van Delftologie een uitnodiging om aan te sluiten bij het netwerk van de Delftologen. Een online-community voor kennisdelen, netwerken en het delen van de resultaten van de initiatieven en met elkaar in contact blijven.


Dat is toch Delftologisch.


Meedoen?!

Je kunt je voor de cyclus van 2020 inschrijven

via de pagina inschrijven en contact op deze website.
Delftologie wordt uitgevoerd door Stichting Delftologie
[email protected]                     KvK nummer: 71524681
IBAN:   NL16TRIO0379223384   

Delftologie is een samenwerkingsproject

 De volgende organisaties ondersteunen of sponsoren het project:

Delfia Batavorum, Fonds 1818, Duurzaamheidscentrum De Papaver, IVN afdeling Delft, MAEX, Rotary Delft-Koningsveld


UA-120956025-1