....... met kennis van de geschiedenis bouwen aan de toekomst ......

Delftologie

Delft is een stad met veel historie. Maar Delft is ook een stad waar geschiedenis gemaakt wordt. “Delftologie” koppelt de kennis over het verleden aan een actieve invulling van de toekomst van de stad. Delftologie wil burgers van Delft zicht geven op een duurzame toekomst. En vooral ook op wat zij daar, samen met anderen, zelf aan kunnen bijdragen. De basis daarvoor ligt in het rijke verleden van Delft.

Delftologie richt zich op Delft. Maar steeds met een blik op de wereld, het wereldburgerschap in Delft. Vanuit het rijke Delftse verleden kijken naar de toekomst. Delft als historische stad van kennis en techniek als vertrekpunt om die kennis met elkaar te delen en te inspireren en deze toe te passen. 

Delftoloog

Je wordt Delftoloog als je de tien bijeenkomsten volgt (negen dagdelen plus een terugkom-dag). Per thema wordt kennis aangeboden op zowel het gebied van de Delftse geschiedenis als op gebied van toekomstige ontwikkelingen. Belangrijk is ook dat deelnemers zelf aan de slag kunnen met hun opgedane kennis. Tijdens de reeks vinden ook werkbezoeken plaats aan bedrijven en instellingen die concreet iets doen aan verduurzaming.

Deelnemers die acht van de negen dagen hebben bijgewoond, krijgen een certificaat als 'Delftoloog'.

Drie maanden na de laatste keer is er een inspirerende netwerkbijeenkomst met een zeepkist om te melden wat je kwijt wilt.


Na afronden krijgen alle deelnemers van Delftologie een uitnodiging om aan te sluiten bij het netwerk van de Delftologen. Een online-community voor kennisdelen, netwerken en het delen van de resultaten van de initiatieven en met elkaar in contact blijven. Jaarlijks organiseren we voor het netwerk de Delftologendag.


Dat is toch Delftologisch.

Duurzamer Delft

Je wortels kennen en met die kennis bouwen aan de toekomst, dat gaan we doen. Net als de wereld goed nalaten voor de generaties die na ons komen. Om de ambities voor duurzaamheid te bereiken zijn door de gemeente, maar ook door betrokken partijen en op nationaal en Europees niveau duurzaamheidsdoelen opgesteld.

Zo wil de gemeente Delft in 2050 energieneutraal zijn, maar misschien wil je dat zelf al veel eerder bereiken. En hoe denken de waterschappen daarover en wat kunnen lokale voedselproducenten bijdragen. Wereldwijd gelden de Duurzame Ontwikkelings Doelen. Delftologen willen hieraan bijdragen en iets doen om het bereiken van deze doelen dichterbij te brengen.

Hoe mooi kan het zijn door duurzame zaadjes te planten, een schoner, groener en duurzamer Delft dichterbij te brengen?  Een Delftoloog komt op verrassende locaties, heeft nieuwe ontmoetingen en hoort over nieuwe inspirerende initiatieven en projecten. Delftoloog worden doen we samen.


Doe je ook mee?
Delftologie wordt uitgevoerd door Stichting Delftologie                   [email protected]                     KvK nummer: 71524681
IBAN:   NL16TRIO0379223384   

Delftologie is een samenwerkingsproject

 De volgende organisaties werken mee aan het project:

Delfia Batavorum, Fonds 1818, Duurzaamheidscentrum De Papaver, IVN afdeling Delft


UA-120956025-1