Afval     Energie   -   Geschiedenis  -   Gezondheid   -   Natuur  -  Ondernemen  -  Stad Delft   -   Vervoer   -  Netwerken

....... met kennis van de geschiedenis bouwen aan de toekomst ......

Delftologie en Corona

Door de lockdown hebben we de bijeenkomsten van 4 april (Water), 18 april (Kwartaalbijeenkomst), 9 mei (Gezondheid) en 6 juni (Stad Delft) gecancelled. Voor zover we het nu kunnen overzien, houden we op 5 september de derde bijeenkomst over Afval/Circulaire Economie en daarna vervolgen we het oude programma. De nu gecancelde bijeenkomsten verwachten we tot juni 2021 te kunnen organiseren.


Op zaterdag 6 juni om 15.00 uur organiseren we het webinar ‘Delft na corona’ met als thema een duurzame samenleving na corona. We hebben een uitnodiging voor dit webinar verstuurd. Het leven in de lockdown ziet er heel anders uit, we zien de effecten van vergaande globalisering, onze werksituatie is anders, we werken zoveel mogelijk vanuit huis en vergaderen online. Vliegen en reizen kan niet meer, het openbaar vervoer is half leeg, we kopen meer online of juist lokaal en we kijken meer naar elkaar om. Is dit hoe een duurzame samenleving kan zijn? Centraal staat: wat heb je geleerd, wat zijn je ervaringen en inzichten, wat is in de toekomst belangrijk om te behouden, voor jezelf en voor de maatschappij en wat verandert er voor je?

Ook Delftoloog worden?

Themabijeenkomsten

Delftologie

Delft is een stad met veel historie. Maar Delft is ook een stad waar geschiedenis gemaakt wordt. “Delftologie” koppelt de kennis over het verleden aan een actieve invulling van de toekomst van de stad. Delftologie wil burgers van Delft zicht geven op een duurzame toekomst. En vooral ook op wat zij daar, samen met anderen, zelf aan kunnen bijdragen. De basis daarvoor ligt in het rijke verleden van Delft.

Delftologie richt zich op Delft, maar steeds met een blik op de wereld, het wereldburgerschap in Delft. Vanuit het rijke Delftse verleden kijken naar de toekomst. Delft als historische stad van kennis en techniek als vertrekpunt om die kennis met elkaar te delen en te inspireren en deze toe te passen.

Je wortels kennen en met die kennis bouwen aan de toekomst, dat gaan we doen. Net als de wereld goed nalaten voor de generaties die na ons komen. Om de ambities voor duurzaamheid te bereiken zijn door de gemeente, maar ook door betrokken partijen en op nationaal en Europees niveau duurzaamheidsdoelen opgesteld.

Zo wil de gemeente Delft in 2050 energieneutraal zijn, maar misschien wil je dat zelf al veel eerder bereiken. En hoe denken de waterschappen daarover en wat kunnen lokale voedselproducenten bijdragen. Wereldwijd gelden de Duurzame Ontwikkelings Doelen. Delftologen willen hieraan bijdragen en iets doen om het bereiken van deze doelen dichterbij te brengen.

Delftoloog worden doen we samen, doe je ook mee?

Je wordt Delftoloog als je de tien bijeenkomsten volgt (negen dagdelen plus slotbijeenkomst).

Per thema wordt kennis aangeboden op zowel het gebied van de Delftse geschiedenis als op gebied van toekomstige ontwikkelingen. Belangrijk is ook dat deelnemers zelf aan de slag kunnen met hun opgedane kennis.Tijdens de reeks zijn er ook werkbezoeken aan bedrijven en instellingen die concreet iets doen aan verduurzaming.

Deelnemers die acht van de negen dagen hebben bijgewoond, krijgen een certificaat als 'Delftoloog'. We sluiten af met een inspirerende netwerkbijeenkomst met een zeepkist om te melden wat je kwijt wilt. De kring van Delftologen treft elkaar gedurende het jaar op de kwartaal-bijeenkomsten. We blijven in contact voor kennis en ervaring.

Dat is toch Delftologisch.


Meedoen en deelnameprijs

De werkateliers vormen één geheel, inschrijving geldt voor de hele reeks van 10 bijeenkomsten. De deelnameprijs 2020 is € 250,- (meer is welkom, om het initiatief te ondersteunen). Inbegrepen zijn de kosten van materiaal, koffie, thee en/of een versnapering.


Kwartaalbijeenkomsten

Eveneens inbegrepen in de deelnameprijs voor de gehele reeks zijn 4 kwartaalbijeenkomsten over een apart thema. In Tijdens deze bijeenkomsten voor huidige én aankomende Delftologen, leert de kring van Delftologen elkaar beter kennen. De meeste van deze bijeenkomsten zijn op een plek waar toegang of de consumptie betaald moet worden. In vorige jaren was dat dan € 5,- per keer.


Je kunt je voor de cyclus van 2020 inschrijven via de pagina inschrijven en contact op deze website.  

Delftologie wordt uitgevoerd door Stichting Delftologie

[email protected]                     KvK nummer: 71524681

IBAN: NL16TRIO0379223384

Delftologie is een samenwerkingsproject

De volgende organisaties ondersteunen of sponsoren het project:

Delfia Batavorum, Fonds 1818, Duurzaamheidscentrum De Papaver, IVN afdeling Delft, MAEX, Rotary Delft-Koningsveld