De pilot

 Proefles druk bezocht en goed gewaardeerd


Naar de proefles Delftologie op 10 februari 2018 in het Prinsenkwartier aan het Agathaplein, kwamen 29 zeer betrokken en geïnteresseerde deelnemers. Ons doel van de proefles was in contact  komen met betrokken Delftenaren, hen een beeld geven van wat we met Delftologie beogen en mensen te inspireren mee te doen met de cursus. In die missie zijn we geslaagd. Veel van de aanwezigen schreven zich in voor de cursus, waardoor we voor 2018 nu al  vol zitten.


Afval toen, nu en straks
In de proefles maakten de deelnemers in tweetallen kennis met elkaar. Hierdoor en door veel geanimeerde gesprekken in de pauzes en tijdens de afvalwandeling ontstond al iets van de beoogde ‘community’. De sprekers gingen in op hoe Delft omging en -gaat met afvalstoffen toen, nu en straks. Verschillende Delftse afvalinitiatieven werden toegelicht en de wormen van Buurtcompost kregen een gloedvol betoog: straks staan er in de nieuwe Delftse wijk Schoemaker Plantage wormenhotels van Delfts Eco-board waarin GFE omgezet wordt in kwaliteitscompost.


Afvalwandeling
Tijdens een korte afvalwandeling maakten de deelnemers met een zwerfafvalgrijper en verzamelzak een rondje door de Delftse binnenstad. Zij ruimden zwerfafval op en kregen zo oog voor wat zwerfafval doet met de openbare ruimte.  In een circulaire economie hebben afvalstromen waarde en zijn het grondstoffen voor nieuwe toepassingen. Dat is de nabije toekomst, ook in Delft. Verschillende inspirerende projecten werden toegelicht.

Positieve waardering
De middag werd besloten met een evaluatie van de proefles. De deelnemers waren positief en kwamen met waardevolle suggesties voor het vervolg. Wij kijken met een heel goed gevoel terug op de proefles.


Delftologie en de proefles kregen ook ruime aandacht in de media, de Delftse Post, Delft op Zondag, het AD streekeditie Delft en stadsradio Delft berichten erover. 

 

Hieronder staat de gebruikte indeling van de proefles. De andere modules zullen ook deze opzet hebben.

 Tijdsduur
 Onderwerp
 Wie ?
 12:30 - 13:00 uur
 Inloop, koffie of thee
 
 13.00 - 13.15
 Welkom, introductie en kennismaken
 Gespreksleiding: Didy Huysse en Arthur Hilgersom
 13:15 - 14:00
 Ontwikkelingsgeschiedenis: "Afval in Delft" 
  Kees Kruijff
 14:00 - 14:15
 Pauze, tijd voor ontmoetingen
 
 14:15 - 14:20
 Wat kun je in Delft al doen met afval ?
 Johan van Reenen
 14:20 - 14:30
 Pitch over "Buurtcompost"
 Tanja Dekker,  Botanische Tuin en Arie van Ziel, St. Buurtcompost
 14:30 - 15:15
  Van afval naar grondstof
  Fabiënne Mantes
 15:15 - 16:00
  Afvalwandeling
  Arthur Hilgersom
 16:00 - 16:30
 Discussie, evaluatie, wat kunnen we zelf doen ?
  Deelnemers
UA-120956025-1